Zadania PCPR


1. Pomoc dziecku i rodzinie:


- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze,

- udzielanie porad socjalnych


2. Pomoc uchodźcom

3. Kierowanie:

- dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych

- osób do Domu Pomocy Społecznej


4. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych


- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,

- udzielanie porad socjalnych,

- dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku,

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych


Informacja wytworzona przez:
Beata Korczewska
email: pcpr_w_wieluniu@op.pl tel.:(0-43) 8431490 fax: (0-43) 8431490
, w dniu:  30‑09‑2005 13:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2011 14:19:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive